Хуримын үйлчилгээ

Хамгийн нандин мөчөө мэргэжлийн багт даатга

Хуримын мэргэжлийн багц

Эрхэм үйлчлүүлэгч танд Наруми мэйк ап студийн 6-7 жилийн туршлагатай мэргэжлийн нүүр будагч, мэргэжлийн үсчин үйлчилгээ үзүүлнэ.

Зураг авалтын багц – 350,000₮ Хуримын зураг авалтын өдөрт зориулсан мэргэжлийн нүүр будалт, үс засалтын үйлчилгээ

Хуримын багц – 350,000₮ Хуримын өдөрт зориулсан мэргэжлийн нүүр будалт, үс засалтын үйлчилгээ

Хуримын нүүр будалт – 200,000₮ Хуримын өдөрт зориулсан мэргэжлийн нүүр будалтын үйлчилгээ
Нэмэлт үйлчилгээ- Сүйт бүсгүйн цээж будалт, сүйт залуугийн суурь будалт

Сэргээлттэй хуримын багц – 630,000₮ Хуримын өдөрт зориулсан мэргэжлийн нүүр будалт, үс засалтын үйлчилгээ + Хүссэн цаг, хүссэн газар тань дуудлагаар очиж будаг сээргээж үйлчилнэ.

Мастер багц

Эрхэм үйлчлүүлэгч танд Наруми мэйк ап студийн 11 жилийн туршлагатай мастер нүүр будагч, мэргэжлийн үсчин үйлчилгээ үзүүлнэ.

Зураг авалтын багц – 550,000₮ Хуримын зураг авалтын өдөрт зориулсан мэргэжлийн нүүр будалт, үс засалтын үйлчилгээ.
Хуримын багц – 550,000₮ Хуримын өдөрт зориулсан мастер нүүр будалт, үс засалтын үйлчилгээ.
Хуримын нүүр будалт400,000₮ Хуримын өдөрт зориулсан мастер нүүр будалтын үйлчилгээ
Нэмэлт үйлчилгээ – Сүйт бүсгүйн цээж будалт, сүйт залуугийн суурь будалт

Сэргээлттэй хуримын багц – 1.000,000₮ Хуримын өдөрт зориулсан мэргэжлийн нүүр будалт, үс засалтын үйлчилгээ + Хүссэн цаг, хүссэн газар тань дуудлагаар очиж будаг сэргээж үйлчилнэ.

Тусгай багц

Хуримын зураг авалтын өдөр 8 цагийн турш нүүр будагч, үсчин таны нүүр будалтыг сэргээх, үс засалтыг өөрчлөх зэргээр дагаж явах үйлчилгээ.

Мэргэжлийн тусгай багц – 1,100,000₮ Хуримын зураг авалтын өдөр мэргэжлийн нүүр будагч, 8 цагийн турш хосуудад зориулсан нүүр будалт, үс засалт+ 2 хүний нүүр будалт, үс засалт.
Мэргэжлийн нүүр будалт – 600,000₮ Хуримын зураг авалтын өдөр мэргэжлийн нүүр будагч 8 цагийн турш хосуудад зориулсан нүүр будалт, нэмэлтээр 2 хүний нүүр будалт.
Мастер тусгай багц2,500,000₮ Хуримын зураг авалтын өдөр мастер нүүр будагч, мэргэжлийн үсчин нүүр будалт, үс засалт, нэмэлтээр 2 хүний нүүр будалт, үс засалт.

Мастер нүүр будалт- 2,000,000₮ Хуримын зураг авалтын өдөр мастер нүүр будагч 8 цагийн турш хосуудад зориулсан нүүр будалт, нэмэлтээр 2 хүний нүүр будалт.

Гэрчийн багц/ Bridesmaid/

Мастер багц-250,000₮

Мастер нүүр будалт-200,000₮

Мэргэжлийн багц- 150,000₮ Гэрчийн мэргэжлийн нүүр будалт, үс засалт – 3-5хүн 10% хямдрал, 6-с дээш хүн 20% хямдрал.
Мэргэжлийн нүүр будалт- 100,000₮ Гэрчийн мэргэжлийн нүүр будалт – 3-5 хүн 10% хямдрал, 6-с дээш 20% хямдрал.