Мэргэжлийн анхан шатны сургалт

Дадлага 80%
Онол 20%

Нүүр будалтын суурь техникийг зөв дэс дараалал, суурь будалтаас гоёлын будалт хүртэл суралцах боломжтой. Орчин үеийн шаардлага хангасан анги танхимд 6-8 хүн хамрагдах ба салбартаа анхдагч, дадлага туршлагатай мэргэжлийн багш нараар удирдуулан монголдоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификаттай төгсөнө.

Сургалтын онцлог

1

АНУ-ын Cinema Makeup school сургалтын хөтөлбөр

2

Мэргэжлийн багш нар

3

9 жилийн туршлагатай

4

Стандарт анги танхим

5

Сургалтад хэрэглэгдэх ном, сурах бичиг

6

80% дадлага, 20% онолд суурилсан

7

Төлбөрийн уян хатан нөхцөл байдал

8

Мэргэжлийн байгууллага, дадлага хийх

9

Ажлын байрны зуучлал

10

Сертификат олгоно

Сургалтын хөтөлбөр.

Онол, үйлчилгээний стандарт
Бүтээгдэхүүн сонголт
Суурь будалт
Байгалийн будалт
Дадлага
Энгийн будалт
Уусалттай смоуки будалт
Хязгаартай смоуки будалт
Nude будалт
Үдшийн уусалттай смоуки будалт
Гламоур будалт
Шалгалт

Таны эзэмших ур чадвар

 • Бүтээгдэхүүний сонголт зориулалт
 • Үйлчлэгчтэй харилцах чадвар
 • Үйлчилгээний стандарт
 • Дасгал ажлын гом дээр ажилласнаар гараа зүгшрүүлэх
 • Будалтын зав дэс дараалал
 • 7 Төрлийн будалт
 • Багсны зөв хэрэглээ
 • Нүдний хэлбэрт тохируулан будалт хийж сурах
 • Нүүрний зөв хэлбэржүүлэлт хийж сурах
 • Хөмсөг будах 3 төрлийн техник сурах
 • Уруулын хэлбэрийг засаж, уусгаж будах техник

Төлбөр & Бүртгэл

Хөнгөлөлттэй төлбөр: 800,000₮

Бүртгүүлэх

Нэгдсэн хуваарь

Хуваарь харах

Хичээлийн сэдэв

Хичээл-1: Онол, үйлчилгээний стандарт

Хичээл-2: Бүтээгдэхүүн сонголт

Хичээл-3: Суурь будалт 

Хичээл-4: Байгалийн будалт

Хичээл-5: Дадлага

Хичээл-6: Энгийн будалт

Хичээл-7: Уусгалттай смоуки будалт

Хичээл-8: Дадлага

Хичээл-9: Хязгаартай смоуки будалт

Хичээл-10: Nude будалт

Хичээл-11: Дадлага

Хичээл-12: Үдшийн уусгалттай будалт

Хичээл-13: Гламоур будалт

Хичээл-14: Дадлага

Хичээл-15: Шалгалт

Үргэлжлэх хугацаа

15 өдөр 45цаг /7 хоногт 5 удаа/

Хичээлийн цаг  Даваа-Баасан 14:30 цагт