Нүүр будагчийн “Дадлагажих хөтөлбөр 2023”

Чиглэл: Нүүр будалтын сургалт, үйлчилгээ, стандарт

Дадлагажигчийн тоо: 4 хүн

 • Нүүр будалтын чиглэлээр суралцаж, өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх зорилготой
 • Аливаа ажилд чин сэтгэлээсээ ханддаг
 • Дадлагажих хугацаанд цаг заваа бүрэн зориулах боломжтой
 • Нүүр будалтын чиглэлээр суралцаж байсан бол давуу тал болно
 • 18-30 насны
 • Оффисын программууд дээр ажиллах чадвартай
 • Сошиал сувгийг идэвхтэй ашигладаг.

Дадлагын хугацаанд суралцах чадварууд

1

Нүүр будагчийн ажлын байрны стандартад суралцаж, эзэмших

2

Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг сурч мэдэх

3

Бүтээгдэхүүний төрөл, найрлагын талаар ойлголттой болох

4

Суурь будалт болон бусад төрлийн будалтуудад суралцах

5

Хувийн зохион байгуулалттай болох

6

Наруми-н багш, нүүр будагчдаас суралцах

7

Наруми-н хөгжүүлэлтийн төслүүлдэд оролцох

8

Цаашид гэрээт болон үндсэн нүүр будагчаар ажиллах

Дадлагын хугацаанд хийх ерөнхий ажил

 • Багш нарын хичээлд туслах, дадлагажих
 • Нүүр будагч нарт туслах, хамтарч ажиллах
 • Будаг хэрэгсэлийн эрүүл ахуй халдваргүйжүүлэлтийг хангах
 • Нүүр будагчийн бүтээлч ажилд туслах, зураг авалтад ажиллах
 • Бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалтад туслах
 • Үйлчилгээний стандартын дагуу ажиллах
 • Бусад ажилуудад оролцох

Хичээлийн сэдэв

Дадлагажих хөтөлбөрийн нэгдүгээр үе шат: Танин мэдэх 

Үргэлжлэх хугацаа: 1 сар / 2022.12.09-2023.01.09/

Нүүр будалтын салбарын талаарх ерөнхий мэдлэгийг чиглүүлэгч багш ажилтнаас зөвлөгөө авч, энэ салбарын онцлогийг танин мэдэх, үйлчилгээний стандартын дагуу дадлага хэлбэрээр суралцах

Сургалт: Үйлчилгээний стандартын талаарх ойлголт, чиглүүлэх сургалт

Дадлагажих хөтөлбөрийн хоёрдугаар үе шат: Суралцах

Үргэлжлэх хугацаа: 1 сар /2023.01.10-2023.02.10/

Бүтээгдэхүүн, багаж хэрэгсэлтэй харилцах, бүтээгдэхүүний онцлогийг танин мэдэх, судалгаа хийх, бүтээлч ажил, зураг авалтад туслах

Дадлагажих хөтөлбөрийн гуравдугаар үе шат: Бие даах 

Үргэлжлэх хугацаа: 1 сар  /2023.02.11-2023.03.10/

Дадлагажих хөтөлбөрийн хүрээнд хуримтлуулсан ур чадварт суурилан судалгаа хийн,  сорилт даалгавруудыг хийж гүйцэтгэх

Сургалт: Creating contents