Байгууллагын сургалт

Байгууллагын гоо зүйн сургалт яагаад чухал вэ?

Байгууллагын гоо зүйн соёл нь байгууллагын үнэ цэнэ, зах зээлд эзлэх байр суурь, бусдаас ялгарах онцлогийг тодруулан гаргаж өгөхөөс гадна ажилчдыг илүү итгэлтэйгээр чанартай үйлчилгээ үзүүлэх замаар борлуулалтыг өсгөх хөшүүрэг болдог.

Тиймээс өөрсдийн бусдаас ялгарах дүр төрхийг тодорхойлж буй байгууллага, гоо сайхан, нүүр будалтын брэндүүдийн худалдааны зөвлөхүүдэд бид бүхэн гоо зүйн сургалтын үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу үзүүлэх болно.

Гоо зүйн стандарт гэж юу вэ?

Гоо зүйн стандарт нь байгууллагын өнгө аяс, брэндингийг ажилтныхаа гадаад гоо сайхнаар илэрхийлэн харуулах ойлголт юм.

AI технологид суурилсан тусгай программ дээр өнгөний кодчиллыг тухайн байгууллагын брэндийн өнгө, дүрэмт хувцсанд тохируулан загвар будалт гаргаж өгөх боломжтой.

Хувь хүнд гоо зүйн ач холбогдол хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Гоо сайхны боловсрол олгох
Имидж, карьер, амжилтад нөлөөлөх
Амьдралын зөв хэв маяг, дадал зуршилтай болох
Өөртөө итгэлтэй байх

Байгууллагад гоо зүйн стандартын ач холбогдол хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Нэр хүнд, үнэ цэнийг илэрхийлэх
Брэндийн ялгарлыг бий болгох
Хэрэглэгчдэд таатай, эерэг сэтгэгдэл төрүүлэх
Борлуулалт, үйлчилгээнд шууд болон шууд бус байдлаар нөлөө үзүүлнэ
Бид танай байгууллагын онцлогт тохируулан дараах багц сургалтуудыг санал болгож байна.

Basic set

 • Онол+Демо хосолсон хөтөлбөртэй.
 • 1 өдөр 3 цагийн сургалт.
 • 50 хүртэлх хүн хамрагдах боломжтой.

Ажил хэрэгч нүүр будалтын онолын хичээлээр нүүр будалтын хамгийн чухал хэсэг болох арьс арчилгаа, суурь будалт, нүүр будалтын үндсэн ойлголтыг танилцуулах ба өдөр тутмын нүүр будалтыг хэрхэн хийх талаар суралцагч нараас нэг хүн дээр загвар будалт хийн заах болно.

Practice set

 • 1 өдөр 3 цагийн сургалт.
 • Сургалтад 9 хүртэлх хүн хамрагдах боломжтой.

Дадлагад суурилсан хичээлийн явцад нэг сурагч дээр өдөр тутмын нүүр будалт хийж харуулсны дараа суралцагч бүр өөр дээрээ будалт хийн багшаас заавар, зөвлөгөө авахаас гадна өөртөө тохирсон нүүр будалтын ур чадварт суралцах боломжтой юм.

Office set

 • 2 өдөр 6 цагийн сургалт.
 • Онолын хичээлд 50 хүртэл
 • Дадлага хичээлд 9 хүртэлх хүн хамрагдах боломжтой.

Ажил хэрэгч дүр төрхөө бүтээхэд шаардлагатай нүүр будалтын суурь ойлголтыг авч, өөрсдөө туршин дадлага хийх боломжтой хамгийн үр дүнтэй сургалт юм. Энэхүү багц сургалт нь Мастер класс хичээл болон дадлага хичээл хосолж явагдана.

 1.  Арьс арчилгаа, суурь будалтын зөв дараалал, гэрэл сүүдэр, бүтээгдэхүүний талаар ойлголт авах
 2. Үйлчилгээний ажилтны нүүр будалтын техникт суралцах, өөрийн царайны онцлогт тохируулан будаж дадлага хийх

Standard set

 • 2 өдөр 6 цагийн сургалт.
 • Онолын хичээлд 50 хүртэлх
 • Дадлага хичээлд 9 хүртэлх хүн хамрагдах боломжтой..

Байгууллагын гоо зүйн стандартын онцлог, өнгө аясыг илэрхийлэн гаргах хөтөлбөрийн дагуу үзүүлэн хичээл болон дадлага хосолсон сургалт юм. Энэхүү сургалт нь гоо зүйн стандартыг тухайн байгууллагын онцлог, дүрэмт хувцасанд тохируулан кодчилж гаргах тусгай багц сургалт юм.

 1. Байгууллагын дүрэмт хувцаст тохирсон нүүр будалтын загварыг Digital Platform-оор боловсруулж Makeup guide template гаргаж өгөх

 2. Арьс арчилгаа, суурь будалт, гэрэл сүүдэр, бүтээгдэхүүний талаар ойлголт авах ба урьдчилан гаргасан нүүр будалтын template-н дагуу загвар будалт хийж үзүүлэх

 3. Ажил хэрэгч будалтын техникт суралцах, өөрийн царайны онцлогт тохируулан будах дадлага хийх

Business set

Гоо сайхан, нүүр будалтын брэнд бүтээгдэхүүн борлуулдаг байгууллагын худалдааны зөвлөхүүдэд зориулсан сургалтын хүрээнд хэрэглэгчдийн арьсанд тохирсон бүтээгдэхүүн зөвлөх, тухайн бүтээгдэхүүний хэрэглээг зөв чиглүүлэн, борлуулалтаа нэмэгдүүлэхэд суралцах боломжтой.

 1. Урьдчилсан байдлаар брэнд бүтээгдэхүүний тестийг оношлон худалдан авагчдад тусгайлан ямар бүтээгдэхүүнүүд санал болгох, будалтад хэрхэн ашиглах талаар сургалт орох
 2. Сургалтын явцад арьс арчилгаа, суурь будалт, гэрэл сүүдэр, бүтээгдэхүүний талаар ойлголт авч брэндийн бүтээгдэхүүнээр загвар будалт хийж үзүүлэн зааварчлах
 3. Худалдааны зөвлөхүүд бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчдэд хэрхэн зөв чиглүүлэн тайлбарлах, борлуулалтаа илүү нэмэгдүүлэх арга техникүүдийг суралцах

Модуль

1. Арьс арчилгаа,

-Арьсны бүтэц

-Арьсны төрөл тодорхойлох арга

-Арьсны төрөлд тохирсон арьс арчилгаа

-Арьс арчилгааны зөвлөгөө

-Арьсанд үүсдэг асуудлууд

-Арьсанд нөлөөлдөг сайн болон муу зүйлс

2. Суурь будалт

- Суурь будалт хийхдээ арьсаа хэрхэн бэлдэх

- Арьсны өнгөө тодорхойлох

- Бүтээгдэхүүний зөв дараалал

- Суурь кремээ зөв сонгох

- Бэйс,праймерын хэрэглээ

- Багсны хэрэглээ

- Түгжигч пудрийн хэрэглээ

- Тосон гэрэл сүүдрээр нүүрний зөв хэлбэржүүлэлт хийх

- Хөмсөг зөв будах

3. Нүүр будалтын техник

- Хөмсөг хэлбэржүүлэлт

- Нүд будах техник

- Контур тавих техник

- Хацар өнгөлөх

- Гэрэлтүүлэг

- Уруул будах

- Нүүр будалтын зөвлөгөө

4. Үйлчилгээний ажилтны нүүр будалт

- Дүрэмт хувцсандаа тохируулан будалт хийх

- Будалтад анхаарах зүйлс

- Өөрт зайлшгүй байх будаг хэрэгсэл

- Нүдний тенний өнгө сонгох

- Контур зурах

- Хөмсөг хэлбэржүүлэх

- Хацар өнгөлөгчөө зөв сонгох, будах

5. Гоо зүйн стандарт

- Гоо зүйн стандарт, ач холбогдол

- Үйлчилгээний стандарт

- Үйлчилгээний эмэгтэй ажилтны үс засалт

- Үйлчилгээний эрэгтэй ажилтны үс засалт

- Үйлчилгээний ажилтны гар, хумс

- Гоо зүйн стандартыг байгууллагын онцлогт тохируулан кодчилж гаргах

6. Хэрэглэгч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

- Брэндийн бүтээгдэхүүн оношилгоо

- Хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн санал болгох

- Бүтээгдэхүүн тестлэх

- Мэдрэмжид суурилсан зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх хичээл